Hoera! Wij zijn gecertificeerd door ICTWaarborg!

Ook dit jaar zijn wij gecertificeerd door ICTWaarborg! MCS is al 13 jaar uw betrouwbare computerdeskundige!

Om onze klanten meer zekerheid en service te bieden zijn wij een samenwerking aangegaan met ICTWaarborg. ICTWaarborg is sinds 2004 dé brancheorganisatie voor bedrijven die ICT-producten en ICT-diensten leveren aan consumenten of bedrijven. Bedrijven die zijn gecertificeerd door ICTWaarborg kunnen extra zekerheden aanbieden aan hun klanten. De 7 extra zekerheden die wij kunnen aanbieden aan onze klanten kunt u hieronder terug vinden.

De 7 extra zekerheden die wij nu kunnen aanbieden aan onze klanten:

1. Betrouwbaarheid
ICTWaarborg kent een certificeringsprocedure die bedrijven toetst op een aantal belangrijke punten. Een door ICTWaarborg gecertificeerd bedrijf verdient daarom het predicaat ‘betrouwbaar’.

2. Geschilbehandeling
Mocht u een probleem hebben waar u niet samen met het bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf uitkomt, dan biedt ICTWaarborg u een aantal mogelijkheden om tot een oplossing te komen.

Voor consumenten bestaat de mogelijkheid tot bemiddeling, waarbij als voorwaarde geldt dat er geen andere partij is ingeschakeld om tot een oplossing te komen.

Voor zakelijke klanten bestaat de mogelijkheid om ICTWaarborg Mediation in te schakelen, wanneer het aangesloten bedrijf de Algemene Voorwaarden ICTWaarborg – B2B hanteert. Daarmee is ICTWaarborg uniek, want u zult nergens in de branche een financieel laagdrempeliger mogelijkheid vinden om een uitspraak over een zakelijke geschil te krijgen.

3. Algemene voorwaarden op maat
Consumenten die zaken doen met een bedrijf dat lid is van ICTWaarborg kunnen er op vertrouwen dat de algemene voorwaarden volledig voldoen aan de consumentenwetgeving en dat er niets in staat dat in het nadeel van de consument is. Ook wat de voorwaarden betreft biedt ICTWaarborg dus de meeste zekerheid

Voor de zakelijke markt heeft ICTWaarborg een set voorwaarden ontwikkeld die specifiek is voor de ICT-branche. Met aparte modules voor (web)applicaties, hosting/SaaS en hardware.

4. Overname van aansprakelijkheid
Ook na de garantieperiode is het bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf nog aan te spreken als een product of dienst mankementen vertoont. Gaat het bedrijf failliet, dan kan men tot een jaar nadat het bedrijf failliet is gegaan bij Stichting ICTWaarborgFonds terecht voor gebreken die onder het begrip non-conformiteit vallen.

5. Waarborg nakoming garantieverplichtingen
Gaat een bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf failliet, dan zorgt Stichting ICTWaarborgFonds er voor dat nog een jaar lang de verplichtingen met betrekking tot de fabrieksgarantie worden nagekomen. Als maximum garantietermijn geldt 3 jaar na de aankoopdatum.

6. Nakoming gemaakte afspraken bij faillissement
Zijn er tijdens de koop speciale afspraken gemaakt en het bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf gaat failliet, dan zorgt Stichting ICTWaarborgFonds er voor dat, tot een jaar nadat deze afspraken zijn gemaakt, de afspraken worden nagekomen. Dit voor zover het tenminste afspraken betreft die, gezien de koop, redelijk en billijk kunnen worden genoemd.

7. Zekerheid bij einde bedrijf
U wilt zekerheid dat u niet in de kou staat als een bedrijf waarmee u nog een lopend contract heeft haar activiteiten beëindigt. ICTWaarborg biedt de zekerheid dat wij u in dat geval in contact brengen met één of meerdere bedrijven die de diensten kunnen
voortzetten onder dezelfde voorwaarden of condities die hier het dichtst bij komen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Ook Met dit bericht willen wij u informeren over een nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden. Deze nieuwe versie is het gevolg van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 geldt.

.

Op https://www.megacomputerservices.com/algemene-voorwaarden vindt u meer informatie over de wijze waarop wij invulling geven aan onze verplichtingen op grond van de AVG.

Heeft u nog vragen? Stuur een e-mail naar info@megacomputerservices.nl . Uiteraard kunt u ook bellen met onze klantenservice. Die is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 9:00 tot 17.00 uur via tel. 0252- 211 211.

Wat verandert er?

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Meer informatie over de nieuwe AVG wet vindt u op de website van Autoriteit Persoonsgegevens op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg