MCS Tips!Uncategorized

Instagram schadelijkst voor mentale gezondheid jongeren

Instagram schadelijkst voor mentale gezondheid jongeren

Facebook, Snapchat, Twitter en Instagram zijn slecht voor de mentale gezondheid van jongeren, zo blijkt uit Engels onderzoek. Van de vijf meest gebruikte social mediakanalen heeft alleen YouTube geen negatief effect op de mentale gesteldheid van 14 tot 24-jarigen, terwijl Instagram als het meest schadelijk geldt.

Gevoelens van angst of tekortkoming zijn de grootste boosdoeners als het gaat om het gebruik van Instagram. Zo blijkt uit onderzoek de Society for Public Health en de Young Health Movement onder een groep van bijna 1500 deelnemers tussen de 14 en 24 jaar oud.

Maar niet alleen Instagram blijkt een boosdoener. Ook Snapchat, Facebook en Twitter versterken mentale problemen bij jongeren. Ze zorgen voor toenemende onzekerheid over het lichaam, veroorzaken slaapproblemen, angst- en eenzaamheidsgevoelens en zouden ook pesten in de hand werken.

Opvallend is dat YouTube weliswaar een negatief effect heeft op het slaapgedrag van respondenten, maar wel goed scoort op punten als zelfexpressie, het begrijpen van andermans mentale gesteldheid en emotionele steun.

Waarschuwing

,,Het is interessant dat Instagram en Snapchat het meest schadelijk blijken te zijn. Vooral omdat allebei de kanalen erg visueel zijn ingesteld”, stelt Shirley Cramer van de Royal Society for Public Health tegenover The Guardian.

Ze pleit dan ook voor een waarschuwingsfunctie op sociale media. Te denken valt aan een melding bij veelvoudig gebruik of een waarschuwing bij foto’s die bewerkt zijn met bijvoorbeeld een programma als Photoshop.

Opzet

Voor het onderzoek beantwoordden 1479 personen een vragenlijst over de vijf social mediakanalen. De vragen werden opgesteld rond veertien thema’s als slaapgedrag, angstgevoelens, eenzaamheid, zelfbeeld, pesterijen en het gevoel dat mensen bang waren om iets te missen. Instagram scoorde vooral erg slecht op bovenstaande categorieën.

Bron: Society for Public Health, de Young Health Movement en Internet Artikelen